Als u een regularisatiebijdrage betaalt, kunt u vanaf 1 juni studiejaren laten meetellen als jaren dat u hebt gewerkt voor de berekening van uw pensioen. Het maakt dan niet meer uit hoelang u al werkt. Tot nu konden werknemers hun studiejaren enkel regulariseren in de eerste tien jaar nadat ze waren afgestudeerd. Zelfstandigen konden dat al doen tot de dag voor hun pensioen. Voor ambtenaren heeft de nieuwe wet de ingrijpendste gevolgen. Zij hoefden tot nu niets af te kopen, want ze kre- gen hun studiejaren gratis, tenminste als ze hun diploma nodig hadden om hun beroep uit te oefenen. In het verleden hebben werknemers en zelfstandigen niet veel gebruikgemaakt van de mogelijkheid om studiejaren te regulariseren. Van de mannelijke werknemers die in 2014 met pensioen gingen, had slechts 0,4 procent studieperiodes afgekocht, volgens cijfers van de Federale Pensioendienst die worden geciteerd in een rapport van het Kenniscentrum Pensioenen. Bij de vrouwelijke werknemers was dat nauwelijks 0,1 procent. De gepensioneerde zelfstandigen zouden iets vaker studiejaren hebben afgekocht: 4,3 procent van de mannen en 1,4 procent van de vrouwen die 66 werden in 2015.
...