Intresten

De renteniveaus zijn nog altijd historisch laag. Wie vandaag bijvoorbeeld een lening van 200.000 euro afsluit met een looptijd van 20 jaar, vindt die - met wat zoeken en onderhandelen - tegen een vaste intrestvoet van 2 procent. Maar zelfs met zo'n lage rente betaalt u maandelijks nog altijd zo'n 175 euro intrest. Over de volledige leenperiode dikt dat aan tot meer dan 42.400 euro.
...