Op 1 september treedt het nieuwe Belgische erfrecht in werking. Voor een grondige hervorming van de erf- en schenkbelasting was de deadline te krap en de budgettaire marge te klein. De Vlaamse overheid int in een jaar ongeveer 1,3 miljard euro belastingen op erfenissen en schenkingen. Bij de start van de onderhandelingen was bepaald dat de inkomsten maximaal met 117 miljoen euro mochten zakken. Dat bedrag werd tijdens de besprekingen opgetrokken tot 139 miljoen euro, wat overeenstemt met een belastingverlaging van bijna 11 procent.
...