Op 5 december 2017 maakte de Raad van de EU de Europese zwarte lijst met belastingparadijzen bekend. Anderhalve maand later werden acht van de zeventien landen in kwestie al opnieuw van de lijst werden gehaald. In beide gevallen ging dat gepaard met kritiek. Dat de initiële lijst geen enkele EU-lidstaat bevatte, maakte die
...