Het nieuwe groeipakket wil Vlaamse gezinnen maximaal de kans bieden om ieder kind te laten opgroeien, zodat het zich zo volledig mogelijk kan ontplooien. Bovendien biedt het ondersteuning bij de kosten van de opvoeding. Een deel van dat groeipakket is identiek voor elk kind, maar er zijn ook financiële middelen voor wie specifieke behoeften heeft. De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat alle informatie over uw gezinssituatie correct wordt doorgegeven, zodat u automatisch krijgt waar u recht op heeft.
...