Triodos Bank is de enige bank waar de spaarders een duidelijk zicht krijgen op wat er met hun spaargeld gebeurt. Deze Nederlandse bank, met Belgische bijkantoor, profileert zich als duurzaam, ethisch en transparant. "We publiceren alle projecten die we financieren op de website", legt woordvoerder Lieve Schreurs uit. "Triodos Bank gebruikt de toevertrouwde middelen enkel voor kredieten aan projecten van organisaties en ondernemers die een positieve verandering teweeg brengen, die duurzaam zijn, en voor kredieten aan particulieren voor energie-efficiënte woningen en co-housingprojecten."
...