Trends

Bouwlustige Belg is klimaatbewust

Een ruime meerderheid van de Belgen vindt duurzaam en energiezuinig wonen belangrijk. Compacter wonen en hoogbouw moet kunnen, maar liefst niet in de eigen buurt.

Energiecoalitie pleit voor snelle stop op stookolieketels in woningen

Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten gezinnen in Vlaanderen snel aangemoedigd worden om over te stappen van stookolie of aardgas naar groenere verwarming, zoals warmtepompen of zonneboilers. Dat zegt een coalitie van energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten, bijeengebracht op initiatief van Bond Beter Leefmilieu en de Organisatie Duurzame Energie.